Algemene voorwaarden


Artikel 1: Definities
a. Groepsaccommodatie: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken;

 • b. Recreatieondernemer: het bedrijf, de instelling of persoon die de groepsaccommodatie aan de contractant ter beschikking stelt;
 • c. Contractant: degene die namens een groep de overeenkomst afsluit;
 • d. Overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de groepsaccommodatie;
 • e. Annulering: de beëindiging van de overeenkomst door de contractant vóór de ingangsdatum van het verblijf.

 

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 • 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die schriftelijk zijn afgesloten tussen de recreatieondernemer en de contractant.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 • 3.1 De boeking komt tot stand d.m.v. de reservering van de kant van de contractant, schriftelijk of per email.
 • 3.2 De contractant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

 

Artikel 4: Betaling

 • 4.1 Bij niet tijdige betaling van het voorschot is de eigenaar van de groepsaccommodatie gerechtigd de boeking van de groepsaccommodatie te annuleren. De annuleringsbepalingen vermeld in artikel 5 van deze voorwaarden zijn daarop onverminderd van toepassing.
 • 4.2 Het restant van het totaalbedrag dient uiterlijk 1 maand voor aankomst te zijn overgemaakt.

 

Artikel 5: Annulering
5.1 Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

 •  - bij een annulering meer dan zes maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
 •  - bij annulering binnen vier tot zes maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
 •  - bij annulering binnen twee tot vier maanden voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
 •  - bij annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
 •   - bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

Verhuurder raadt nadrukkelijk aan voor het verblijf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Bij noodzaak tot annulering, kan alleen via deze verzekering aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van (een deel van) het huurbedrag.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 Door de ondernemer wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van de dood/letsel/ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de groepsleden tijdens of ten gevolge van het groepsverblijf.
6.2 Door de ondernemer wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade, voortvloeiende uit evidente situaties van overmacht, zoals oorlog, terrorisme, natuurrampen, epidemieën, stakingen, noodtoestand etc.

 

Artikel 7: Teruggaaf woning
7.1 De contractant is er verantwoordelijk voor dat de groepsaccommodatie op de aangegeven tijd ontruimd is en onbeschadigd, opgeruimd en bezemschoon wordt achtergelaten.

 

Artikel 8: Schade
8.1 Indien er in de groepsaccommodatie een schade of tekortkoming wordt geconstateerd, meld dit dan zo snel mogelijk bij de recreatieondernemer zodat de gevolgen, eventuele vervolgschade en overlast voor de contractant/huurders zo mimimaal mogelijk blijven.  

 

Artikel 9: Stopzetting huur.
9.1 Indien de contractant, zijn groepsleden de verplichtingen uit de voorwaarden, de gedragsregels, de aanwijzingen van de verhuurder c.q. zijn waarnemer of de overheidsvoorschriften ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de recreatieondernemer niet kan worden gevergd dat de verhuur wordt voortgezet, heeft de recreatieondernemer dan wel de door hem aangewezen waarnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, en de contractant en medegroepsleden de toegang tot de woning te ontzeggen, zonder restitutie van huurgelden. Hiertoe behoort met nadruk ook het niet respecteren van de nachtrust of het onnodig overlast veroorzaken.

 

Snowview Lodge

Wilt u graag meer weten voordat u een boeking maakt? Vul dan onderstaand formulier in.

U hebt royaal de ruimte in ons comfortabele en gezellige groepsverblijf van 300 m2, ideaal voor familiereünies, wieler- en wandelclubs en andere groepen. Tot maximaal 22 personen. Met naar wens een aparte cursusruimte / atelier. De groeps-accommodatie is ook zeer geschikt voor mindervaliden: het gebouw is geheel gelijkvloers, drempelvrij en voorzien van aangepast sanitair voor mindervaliden.

De persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Grote groepen mogelijk

De zeer ruime, praktisch ingedeelde en geheel vrijstaande groepsaccomodatie is geschikt voor groepen van ca. 20 personen op basis van 8 tweepersoons en één vierpersoonskamer. Ook bestaat de mogelijkheid slechts een deel van de accomodatie te huren voor kleinere groepen (van 10 tot 14 personen).

Rolstoel vriendelijk

De groepsaccommodatie is toegankelijk voor mindervaliden. De accommodatie is geheel gelijkvloers, drempelloos, ruim bemeten met brede deuren. Er is een aparte badkamer voor mindervaliden, met aangepast toilet en douche.

Prachtige omgeving

De Snowview Lodge is gelegen in Natuurpark Hoge Venen - Eifel, een gebied van weidse valleien met door heggen doorsneden weilanden, uitgestrekte naald- en loofbossen en heldere beekjes. Medendorf wordt omringd door talrijke wandel-, fiets-, en MTB-routes.